Städutbildning

STÄDUTBILDNING

Under alla de år som jag jobbade inom städnbranschen, förvånades jag alltid över den stora okunnigheten, bland dem som köpte tjänsten, administrerade den och de som utförde den. Kundens representant var ofta någon som hade svårt att platsa in i deras organisation och därför gavs ansvaret för exv. städentreprenören, renhållningen, soporna, televerker och mindre reparationer. En kultur om att "alla har rätt" att klaga på städningen gjorde att man ibland kände sig som Cervantes berömda Don Quiote, som förgäves slogs mot väderkvarnar.


År 1980 beslöt jag mig därför att sammanställa ett enklare utbildnings och informationsmaterial, baserat på olika leverantörers broschyrer och maskinskriven text, som jag sammanställde och skrev. Det första häftet använde jag mig av på ett testprojekt bland mina kollegor. Det visade sig att endast en (relativt ung ), av företagets tjänstemän, över huvudtaget fattade vad jag försökte förmedla. De övriga använde sin tjänsteställning till att försöka slippa visa sin okunnighet.


I samband med min LIS (Ledarskap i Service) utbildning i Procordia School hade jag möjlighet att ingående studera den historiska uppbyggnaden av branschen. Vi skulle initialt analysera rörligheten bland kollektiva inom restaurangbranschen och fann att det var en merit att ha jobbat hos så många olika arbetsgivare, som möjligt och inte det som man under den tiden bedömde som en "hoppjerka".


Det ena gav det andra och vi började studera städbranschens ursprung och födelse. Varför man över huvud taget städade och varför någon städade för någon annan. En syssla som man tidigare endast använt "backstugsittare" till. Här hade vi god hjälp av hur det vuxit fram ett städyrke inom den offentliga sektorn, kyrkan och det militära. När industriexpansionen tog fart, fick man hålla rent runt sig egen arbetsplats och när de stora livsmedelsindustrierna växte upp, blev det de svagare i arbetsstyrkan (unga som skulle lära sig eller äldre som inte längre orkade) som sattes på städning.


I dag är städning, ett kvalificerat yrke, där dyra maskiner och olika kemikalier används dagligen. Det åligger därför ALLA som är i branschen att medverka till att hålla huvudet högt. Vi som är städare  är yrkesfolk och skall respekteras för vårt kunnande. Fina titlar såsom kontaminatörer, hygientekniker eller lokalvårdare är inte intressant. Vi är städare och vi städar. Och när vi är utbildade, då är vi bra på det.


Nedanstående länkar är delar av det material, som vuxit fram genom åren och som jag använt mig av i mina utbildningar, runt om i världen. Materialet är översatta till ryska, kinesiska, indiska och engelska. Det får fritt disponeras om källan anges. 


Björn Ljungquist